Persoonlijk contact vinden wij belangrijk

Daar gaan wij vanaf 1 oktober 2021 voor
zorgen bij  Kinderdagverblijf Dymphie.

Ouders

De keuze voor een kinderdagverblijf is voor de ouders een belangrijke beslissing. Wij nemen daarom de tijd voor u. Persoonlijk contact met de ouders vinden wij bij kinderdagverblijf Dymphie heel erg belangrijk en dit zal dan ook met regelmaat plaatsvinden. Door persoonlijk contact leren wij u en uw kindje echt kennen.   

Wij bieden u de mogelijkheid om na de openingsdatum van 1 oktober 2021 samen met uw kindje de groepen te komen bekijken. U kunt gemakkelijk een rondleiding aanvragen via (link).  Als u ervoor kiest uw kindje bij ons aan te melden, zullen we met u een intakegesprek inplannen, (zie intake). Wij zullen met u de wenmomenten bespreken, zodat dit voor u en voor uw kindje prettig voelt.  

Zwanger

Opeens moet er ontzettend veel geregeld worden, van babykamer naar babykleding. Zo is ook het regelen van de kinderopvang ontzettend belangrijk.
Er zullen veel vragen zijn bij ouders, waar gaat ons kindje straks naar toe? Sluit de visie van het kinderdagverblijf aan bij onze wensen?
Wie zijn de pedagogisch medewerkers die voor ons kindje gaan zorgen? Is er een plekje voor ons kindje op de dagen dat wij opvang wensen?  Wij kunnen al uw vragen beantwoorden. Boek een rondleiding (via link) of neem contact met ons op.

Kosten

Standaard dagopvang

 • 52 weken per jaar
 • Minimaal 11 uur per week
  (2 dagdelen per week)
 • Uurtarief EUR 8,95

Flexibele opvang

 • 48 weken per jaar
 • Minimaal 11 uur per week
  (2 dagdelen per week)
 • Uurtarief EUR 10,70

Verlengde opvang tot 19.00 uur

 • Indien u uw kindje later op wilt halen dan de standaard openingstijd 18.30 uur, kunt u gebruik maken van de verlengde opvang. U kunt uw kindje dan ophalen tot 19.00 uur. Het uurtarief van EUR 8,95 wordt in rekening gebracht.

Intake

 • De verschillende groepen
 • Pedagogisch beleidsplan (volgt na goedkeuring GGD)
 • De pedagogisch medewerkers
 • Huishoudelijk reglement
 • Klachtenreglement
 • Algemene informatie over brengen en halen van uw kind
 • Ouderportaal
 • Nieuwsbrief: De Vogeltjeskrant
 • Mentorschap
 • Regels met betrekking tot ziek meldingen en wanneer uw kind opgehaald dient te worden bij ziek zijn
 • Regels met betrekking tot het toedienen van medicijnen

Inspectierapport

Via onderstaande link kunt u het inspectierapport inzien wat is opgesteld door de inspecteurs van de GGD Brabant-Zuidoost

Oudercommissie

Een kinderdagverblijf is verplicht om na de registratie binnen 6 maanden een oudercommissie te hebben.
Aangezien kinderdagverblijf Dymphie een startend kinderdagverblijf is,
is er op dit moment geen oudercommissie en zullen wij ouders actief bij inschrijving van hun kind vragen hieraan deel te nemen.
In de komende 6 maanden zal de oudercommissie tot stand worden gebracht. Wij zullen u via de nieuwsbrief en/of via de mail op de hoogte houden van de voortgang van het oprichten van de oudercommissie

Ouderportaal 
Link naar Ouderportaal vanaf 1 oktober 2021 beschikbaar.

Klachten

Alhoewel wij streven naar kwaliteit en tevreden en blije kindjes en ouders, kan het natuurlijk altijd voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Omdat wij het contact met u persoonlijk en laagdrempelig willen houden, hopen wij dan ook dat u, uw onvrede bij ons uitspreekt. U kunt op verschillende manieren uw onvrede/klacht bij ons kenbaar maken: 

 • Bij de pedagogisch medewerker of mentor van uw kind op de groep
 • Bij de eigenaresse Dymphna Monster
 • Via de mail: info@kinderdagverblijfdymphie.nl
 • Schriftelijk: via contactadres t.a.v. Dymphna Monster
 • Telefonisch via mobiel Dymphna Monster: 06 - 46 15 11 57

Indien wij van u een melding krijgen waarin u aangeeft ontevreden te zijn of een klacht te hebben, dan zullen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur contact met u opnemen. Wij nemen uw klacht zeer serieus en zullen er alles aan doen om binnen de mogelijkheden een naar ieders tevredenheid passende oplossing te bieden. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie voor klachten binnen de kinderopvang.   (Link intern klachtreglement) 

De leukste plek om (op) te groeien.
Volg ons op onze social media kanalen.

Uw kind aanmelden?

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen spoedig contact met u op!

Contact

Kinderdagverblijf Dymphie
Hortensialaan 1
5582 CL Waalre
Nederland
06 - 461 511 57
info@kinderdagverblijfdymphie.nl