De leukste plek om (op) te groeien

Daar gaan wij vanaf 1 oktober 2021 voor zorgen bij  Kinderdagverblijf Dymphie.

Het kind

Een kind is een krachtig en uniek persoon. Kinderdagverblijf Dymphie focust daarom op wat het kind kan en niet wat het (nog) niet kan. Want kinderen kunnen ontzettend veel. Wij hechten veel waarde aan de emotionele veiligheid van het kind. 

Content

Want als uw kind zich (emotioneel) veilig voelt kan uw kind zichzelf zijn, zichzelf ontwikkelen en emotioneel uiten. Wij kijken naar het individuele kind, zo krijgt uw kind de aandacht die hij/zij nodig heeft om te ontwikkelen en te groeien.

Persoonlijke ontwikkeling op de eerste plaats

Wij volgen uw kind in zijn of haar ontwikkelingen en leggen dit vast. Daarnaast hebben wij voor ieder kind een persoonlijke map met knutselwerkjes, teksten en prietpraat.
Deze blijven we aanvullen tot uw kind het kinderdagverblijf verlaat en geven we mee dit aan de ouders.

Onze groepen

Kinderdagverblijf Dymphie heeft vier groepen, twee verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar en twee horizontale groepen waarvan een babygroep voor kinderen van 0 tot 2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we ouders hiermee de gelegenheid geven een eventuele voorkeur aan te geven. Daarnaast kijken we naar wat het beste past bij het kind.

Verticale groep

De Koolmeesjes
De Pimpelmeesjes

kinderen van 0 tot 4 jaar 

Babygroep

De Staartmeesjes

k
kinderen van 0 tot 2 jaar

Peutergroep

De Kuifmeesjes

k
kinderen van 2 tot 4 jaar

Ontwikkeling kind  

U wilt natuurlijk niks missen over de ontwikkeling van uw kind. Daarom leggen wij de ontwikkelingen van uw kind vast. Zodat u en ook wij de ontwikkeling van uw kind nauwgezet kunnen volgen. Kinderdagverblijf Dymphie werkt met mentorschap.

Iedere kind krijgt zijn of haar eigen mentor, de mentor van uw kind wordt toegewezen bij het intake gesprek.   Wanneer uw kind op de babygroep zit zal hij/zij doorstromen wanneer de leeftijd van ongeveer 2 jaar bereikt is (kijkend naar het kind).

Uw kind stroomt door naar de peutergroep (2 tot 4 jaar) of één van de verticale groepen (0 tot 4 jaar). Bij deze doorstroming hebben wij een wenbeleid welke terug te lezen is in het pedagogisch beleidsplan.

De ouders worden bij de doorstroming nauw betrokken. 

 Pedagogisch beleid

Bij kinderdagverblijf Dymphie staan
vijf kernwaarden centraal:

Gelijkwaardigheid - 
(Emotionele) Veiligheid - 
Rust - 
Zelfstandigheid - 
Structuur - 

Vier ogen principe

Bij kinderdagverblijf Dymphie werken we op iedere groep volgens het wettelijke verplichte vierogen principe. Dit houdt in dat de pedagogisch medewerkers toezicht kunnen houden op elkaar. De veiligheid van de kinderen en de pedagogisch medewerker wordt mede hierdoor gewaarborgd.  
De aangrenzende groepen zijn van elkaar gescheiden middels ramen en deuren met ramen waardoor er altijd zicht is op elkaar.  

Stamgroep

Uw kind zal in een vaste stamgroep geplaatst worden. Op de vaste stamgroep staan vaste pedagogisch medewerkers, welke vaste dagen in de week werkzaam zijn. 

De leukste plek om (op) te groeien.
Volg ons op onze social media kanalen.

Uw kind aanmelden?

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen spoedig contact met u op!

Contact

Kinderdagverblijf Dymphie
Hortensialaan 1
5582 CL Waalre
Nederland
06 - 461 511 57
info@kinderdagverblijfdymphie.nl