Pedagogisch beleid 

Bij kinderdagverblijf Dymphie staan de volgende kernwaarden centraal: 

Gelijkwaardigheid

Wij gaan uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en rekening houdt met een ander.

Dit betekent dat de pedagogisch medewerker het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert.
De pedagogisch medewerker neemt het kind serieus en luistert naar de taal van het kind, zodat zij een goede relatie met ze op kan bouwen. Zo kan het kind groeien,
zich ontwikkelen en problemen leren oplossen.

(Emotionele) Veiligheid

Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid en geborgenheid is een belangrijke basis voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers dragen er zorg voor dat elk kind gezien wordt. Dat elk kind zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. Pedagogisch medewerkers moeten goed kunnen luisteren en kijken naar kinderen.

We vinden het belangrijk dat er vaste medewerkers op onze groepen werkzaam zijn zodat kinderen de medewerkers kennen. Wij werken met vaste stamgroepen, zodat de kinderen ook dezelfde kindjes steeds weer blijven zien en leren kennen.

Het aanbieden van regelmaat en structuur in het dagritme zijn belangrijke voorwaarden voor de veiligheid van kinderen. Een dag bij kinderdagverblijf Dymphie zal hierdoor over het algemeen volgens een vast schema lopen. 

Rust

Voldoende rust is belangrijk voor een kind om te kunnen groeien en om alle prikkels die ze gedurende de dag opdoen te kunnen verwerken en weer om te kunnen gaan met nieuwe prikkels.

Dit kan bijvoorbeeld door een slaapje te doen in de slaapruimte of door rustmomenten op de groep te creëren.
De groepen bij kinderdagverblijf Dymphie zijn zo ingericht, dat er voldoende ruimte is om te spelen, maar de kinderen kunnen zich ook even terugtrekken in het leeshoekje of tot rust komen op de bank.

Voor de allerkleinste,  de baby’s, is er een plekje gecreëerd waar ze kunnen liggen, kruipen en tot rust kunnen komen.

Zelfstandigheid

Kinderen leren trots op zichzelf te zijn doordat ze zelf dingen kunnen doen, daar krijgen ze zelfvertrouwen van.

Kinderdagverblijf Dymphie geeft ieder kind aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Wij werken aan de zelfstandigheid van kinderen en stimuleren het kind daarom om het zelf te doen (passend bij de mogelijkheden van een kind).

We ondersteunen het kind om te komen tot succeservaringen. De pedagogisch medewerker zal het kind aanmoedigen en complimenteren.

Structuur

Structuur, regelmaat en duidelijkheid zijn belangrijke voorwaarden voor een gevoel van veiligheid bij de kinderen.

Kinderen voelen zich op hun gemak wanneer dingen herkenbaar en voorspelbaar zijn en ze weten waar ze precies aan toe zijn. Herhalingen maken de wereld voorspelbaar en veilig.

Er wordt structuur en regelmaat geboden door te werken met een vaste dagindeling, rituelen, stabiliteit op de groepen en regels en grenzen.

Vier ogen principe

Bij kinderdagverblijf Dymphie werken we op iedere groep volgens het wettelijke verplichte vierogen principe. Dit houdt in dat de pedagogisch medewerkers toezicht kunnen houden op elkaar. De veiligheid van de kinderen en de pedagogisch medewerker wordt mede hierdoor gewaarborgd.  
De aangrenzende groepen zijn van elkaar gescheiden middels ramen en deuren met ramen waardoor er altijd zicht is op elkaar.  

Stamgroep

Uw kind zal in een vaste stamgroep geplaatst worden. Op de vaste stamgroep staan vaste pedagogisch medewerkers, welke vaste dagen in de week werkzaam zijn. 

De leukste plek om (op) te groeien.
Volg ons op onze social media kanalen.

Wilt u meer informatie?

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen spoedig contact met u op!

Contact

Kinderdagverblijf Dymphie
Hortensialaan 1
5582 CL Waalre
Nederland
040 - 3034009
info@kinderdagverblijfdymphie.nl